Martola, Nina. “Användarkommentarer till En tvåspråkig Ordbok”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 7 (januar 1, 2005). Set september 20, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19569.