Kulonen, Ulla-Maija. “Vad söker läsaren I En Etymologisk Ordbok?”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 4 (januar 1, 1997). Set september 19, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19552.