Rossenbeck, Klaus. “Flerspråkiga fackordböcker Inom Juridik Och Ekonomi – till Skada Eller till Nytta?”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 6 (januar 1, 2003). Set september 27, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19411.