Aarflot, Anne Helene. “Norsk Dataterminologi - Undersøkelse Av Norske avløserord Og Engelske Importord I Fagtekster Og populærfaglige Tekster Innen dataområdet før Og Nå”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 6 (januar 1, 2003). Set september 25, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19383.