Akselberg, Gunnstein. “Frå Kvalitetsreform Til Studiereform Og Utdanningsreform. Nemningar Og Nemningsendring Knytt Til Kvalitetsreforma”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 7 (januar 1, 2005). Set september 18, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19316.