Vikør, Lars. “Skandinaviske lærebøker I Leksikografi Og Leksikologi –tverrnasjonalt Oversyn Og Vurdering”. Nordiske Studier i Leksikografi0, no. 8 (januar 1, 2006). Set august 9, 2020. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19310.