Wetås, Åse, og Knut E. Karlsen. “Internettpublikasjonar Som Kjelde I dokumentasjonsordbøker. Status Og Bruk”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 10 (januar 1, 2010). Set september 25, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19265.