Skjöldberg, Emma. “Ordning Och Reda I ordspråksförrådet? Om Struktur Och innehåll I Grubbs Penu Proverbiale (1665)”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 10 (januar 1, 2010). Set september 17, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19261.