Myking, Johan. “Har Leksikografien Bruk for Omgrepet ’motivasjon’?”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 10 (januar 1, 2010). Set september 18, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19255.