Martola, Nina, og Eija-Riitta Grönros. “Valensuppgifter I Finska inlärningsordböcker – En oknäckt nöt”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 10 (januar 1, 2010). Set september 26, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19254.