Lange, Sven. “Begreppet Början. En Begreppsstyrd undersökning Av Det Svenska ordförrådets förändring under 500 år”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 10 (januar 1, 2010). Set september 20, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19250.