Lampinen, Kati. “Samspelet Mellan Text Och Bild I Illustrerade ordböcker”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 10 (januar 1, 2010). Set september 17, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19239.