Jansson, Håkan. “Lexikografiska Aspekter På Internet Som källa till Informellt språkbruk”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 10 (januar 1, 2010). Set september 27, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19233.