Gudiksen, Asgerd, og Henrik Hovmark. “Båndoptagelser Som Kilde Til Ømålsordbogen”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 9 (januar 1, 2007). Set september 24, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19156.