Bäckerud, Erik, Pär Nilsson, og Emma Sköldberg. “Så används Svenska Akademiens ordböcker På nätet. Implicit Och Explicit Feedback från användarna”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 15 (januar 12, 2021). Set januar 21, 2022. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/124011.