Rosqvist, Bodil, og Bo-A. Wendt. “Gammalt Projekt Och Nya Resurser – SAOB:S Hantering Av Nytillkomna Elektroniska textmängder”. Nordiske Studier i Leksikografi0, no. 14 (december 1, 2018): 214-221. Set februar 25, 2020. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117639.