Larsson, Lennart. “Får Flickor Vara Vildbasare? Om könstillhörighet Och Genusangivelser I SAOL Och Hos Dalin”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 14 (december 1, 2018): 169–177. Set august 13, 2022. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117633.