Hannesdóttir, Anna, og Benjamin Lyngfelt. “Kontrastiv Konstruktionsgrammatik Och tvåspråkig Lexikografi. Konstruktioner Och Konstruktionsekvivalenter I Islex.Se”. Nordiske Studier i Leksikografi0, no. 14 (december 1, 2018): 104-112. Set januar 22, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117623.