Berg-Olsen, Sturla, Knut E. Karlsen, og Dagfinn Rødningen. “Norsk Historisk Normeringsordbok”. Nordiske Studier i Leksikografi0, no. 14 (december 1, 2018): 47-55. Set februar 29, 2020. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117613.