Jónsson, Jón Hilmar. “<em>Íslenskt orðanet</Em>: Tekstbasert Kartlegging Og Presentasjon Av Leksikalske Relasjoner”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 14 (december 1, 2018): 1–17. Set august 12, 2022. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117610.