Jónsson, Jón. “<em>Íslenskt orðanet</Em&gt;: Tekstbasert Kartlegging Og Presentasjon Av Leksikalske Relasjoner”. Nordiske Studier i Leksikografi0, no. 14 (december 1, 2018): 1-17. Set februar 29, 2020. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117610.