Holmer, Louise, Sven-Göran Malmgren, og Monica Martens. “SAOLhist.Se – för allmänt Och Vetenskapligt Bruk”. Nordiske Studier i Leksikografi0, no. 13 (november 29, 2018): 349-358. Set maj 29, 2020. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111241.