Griškevičienė, Aurelija, og Sturla Berg-Olsen. “Å Gå Seg Vill I En Ordbok: Seg Og V+seg I tospråklige ordbøker”. Nordiske Studier i Leksikografi0, no. 13 (november 29, 2018): 327-336. Set maj 29, 2020. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111239.