Hilmisdóttir, Helga, og Nina Martola. “Flerspråkig Lexikografi Och obesläktade språk – Erfarenheter från Finska Islex”. Nordiske Studier i Leksikografi0, no. 13 (november 29, 2018): 143-153. Set oktober 18, 2019. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111222.