Seppänen, E.-L., og I. Herlin. “Vad är Partiklar för Ord? – Partikelbehandlingen I Finska ordböcker från 1800-Talet”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 6, januar 2004, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19412.