Aarflot, A. H. “Norsk Dataterminologi - Undersøkelse Av Norske avløserord Og Engelske Importord I Fagtekster Og populærfaglige Tekster Innen dataområdet før Og Nå”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 6, januar 2003, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19383.