Vikør, L. “Skandinaviske lærebøker I Leksikografi Og Leksikologi –tverrnasjonalt Oversyn Og Vurdering”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 8, januar 2006, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19310.