Fjeld, R. V., og L. Nygaard. “Neologismer I Norsk Kartlegging Av Leksikalsk språkendring før Og Nå”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 10, januar 2010, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19264.