Myking, J. “Har Leksikografien Bruk for Omgrepet ’motivasjon’?”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 10, januar 2010, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19255.