Malmgren, S.-G., og E. Sköldberg. “Placeringen Av Idiom I Ordboksartiklar. Ett Mikrostrukturellt Problem”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 10, januar 2010, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19253.