Lange, S. “Begreppet Början. En Begreppsstyrd undersökning Av Det Svenska ordförrådets förändring under 500 år”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 10, januar 2010, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19250.