Bäckerud, E., P. Nilsson, og E. Sköldberg. “Så används Svenska Akademiens ordböcker På nätet. Implicit Och Explicit Feedback från användarna”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 15, januar 2021, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/124011.