Steingrímsson, S., S. Helgadóttir, og E. Rögnvaldsson. “An Icelandic Gigaword Corpus”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14, december 2018, s. 246-54, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117645.