Schack, J. “Perfektum Participium Og Ordklassen Adjektiver”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14, december 2018, s. 222-9, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117640.