Rosqvist, B., og B.-A. Wendt. “Gammalt Projekt Och Nya Resurser – SAOB:S Hantering Av Nytillkomna Elektroniska textmängder”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14, december 2018, s. 214-21, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117639.