Larsson, L. “Får Flickor Vara Vildbasare? Om könstillhörighet Och Genusangivelser I SAOL Och Hos Dalin”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14, december 2018, s. 169-77, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117633.