Jónsson, J. “<em>Íslenskt orðanet</Em&gt;: Tekstbasert Kartlegging Og Presentasjon Av Leksikalske Relasjoner”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 14, december 2018, s. 1-17, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117610.