Holmer, L., S.-G. Malmgren, og M. Martens. “SAOLhist.Se – för allmänt Och Vetenskapligt Bruk”. Nordiske Studier I Leksikografi, nr. 13, november 2018, s. 349-58, https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111241.