[1]
J. Nielsen, “Nja… En korpusbaseret undersøgelse af interjektioner i talesprog”, NSL, nr. 12, jan. 2016.