[1]
A. Alösjin, “Grunden för projektet av en studieordbok över svenska fasta liknelser som beskriver människan”, NSL, nr. 12, jan. 2016.