[1]
G. Karlsson, “Empiriska synpunkter på tvåspråkig lexikografi”, NSL, nr. 1, jan. 1992.