[1]
H. Jonsson, “De stora historiska ordböckernas särart”, NSL, nr. 1, jan. 1992.