[1]
R. Gavare, “Lexikografiska principer för alfabetisk filering med dator”, NSL, nr. 1, jan. 1992.