[1]
Åke Viberg, “Tvärspråklig lexikologi med svenskan i centrum”, NSL, nr. 1, jan. 1992.