[1]
B. Ralph, “Ord på väg - Några reflexioner kring nordisk lexikografi”, NSL, nr. 1, jan. 1992.