[1]
K. Bakken, “Leksikalisering av gammelnorske sammensetninger”, NSL, nr. 3, jan. 1995.