[1]
L. S. Vikør, “Fleirgenerasjonsordbøker og tida”, NSL, nr. 4, jan. 1997.