[1]
N. Martola, “Användarkommentarer till en tvåspråkig ordbok”, NSL, nr. 7, jan. 2005.