[1]
H. G. Jacobsen, “Retskrivningsordbøger- retskrivningsautoriteter”, NSL, nr. 4, jan. 1997.