[1]
.-. Redaktionen, “Refererade ordböcker”, NSL, nr. 4, jan. 1997.